Vergoeding basisverzekering

Pedicure behandelingen worden alleen vergoed vanuit de basisverzekering in de volgende gevallen:


  • Als u diabetes mellitus hebt
  • Als een verhoogd risico hebt op voetulcera 

 

Voor alle diabetespatiënten geldt dat ze vanuit de basisverzekering recht hebben op een jaarlijkse voetscreening door de huisarts, praktijkondersteuner huisarts (POH) of diabetesverpleegkundige. Het zorgprofiel bepaalt uiteindelijk of er ook voetzorg vanuit de basisverzekering vergoed wordt.Verwijsbrief van uw arts noodzakelijk

Voor basisverzekerde voetzorg is een verwijsbrief van uw arts naar de podotherapeut verplicht. Deze brief moet aantonen dat u een verhoogd risico heeft op voetwonden. De podotherapeut voert het voetonderzoek uit en bepaald zo het zorgprofiel. Niet elk ziektebeeld en niet elke risicoclassificatie geeft recht op vergoeding uit de basisverzekering. Mensen met risico's op wonden en amputaties door bijvoorbeeld diabetes, reuma, vaatproblemen en nierdialyse kunnen voor vergoeding in aanmerking komen. 


Vergoeding vanuit de Basisverzekering:

U heeft recht op voetzorg door de podotherapeut bij diabetes mellitus of wanneer er een kans is op verhoogd risico op voetzweren (voetulcera) vanwege gevoelsvermindering van de voeten. Ook bij verminderde doorbloeding van de voeten, verhoogde druk op de huid en mogelijk in combinatie met een kwetsbare huid, ten gevolge van een medische aandoening of een medische behandeling. De podotherapeut bepaalt het zorgprofiel en stelt een behandelplan op. Dit doet hij ieder jaar opnieuw. Hoe hoger het zorgprofiel – er zijn er 4 – hoe meer voetzorg u nodig heeft. 


Bij zorgprofiel 1 krijgt u een jaarlijks voetonderzoek. Bij de zorgprofielen 2, 3 en 4 krijgt u de zorg die wordt vastgelegd in een individuele behandelplan. Wanneer nodig verwijst de podotherapeut u door naar een pedicure. De pedicure werkt op basis van onderaannemer-schap. Dit betekent dat de pedicure in opdracht werkt van de podotherapeut. U kunt niet zelf rechtstreeks naar een pedicure toe voor medisch noodzakelijke voetzorg. (Bron Menzis)


Voor meer informatie kijk op  https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/pedicure

Of neem contact op met uw zorgverzekeraar voor informatie over de aanvullende verzekeringen


Pedicuresalon Hands & Feet is momenteel aangesloten bij:


https://www.podotherapiestadenommeland.nl/

https://podotherapeut.nl/pedicurezorg/

https://voetfactor.nl/

https://www.achilleonzorg.nl/ 

https://www.podotherapiehenl.nl/

https://rondompodotherapeuten.nl/groningen


Kies voor u de dichtstbijzijnde of makkelijkst te bereiken podotherapeut en vraag u dokter daarheen te verwijzen.


Als medisch pedicure sta ik ingeschreven bij Procert (krp) het kwaliteitsregister voor pedicures en ben ik lid van ProVoet. Zo weet u zeker dat ik gediplomeerd ben en mijn kennis op peil houdt. Ook heb ik en mijn praktijk een zorgverlenerscode (AGB-code), dit is een unieke code en is nodig voor declaraties aan de zorgverzekeraar
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram